FANDOM


Danina - jest to ilość koron jaką otrzymamy od razu po podbiciu danej prowincji w kampanii Warlords Battlecry 2. W przeciwieństwie do dochodu, danina jest jednorazowa, chyba że w jakiś sposób stracimy prowincję i podbijemy ją ponownie.

Danina zawsze jest większa od dochodu i nigdy nie wynosi 0. Jeśli w danej prowincji wybuchnie bunt lub ktoś ją najedzie, to w przypadku uda nam się ją obronić zyskamy podwójną daninę.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki